"Wzmocnienie systemu pomiarowego jakoœści powietrza
w województwie warmińsko-mazurskim"


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śšrodowiska w Olsztynie rozpoczął realizację projektu PL03 pn. „"Wzmocnienie systemu pomiarowego jakoœści powietrza w województwie warmińsko-mazurskim"” dofinansowanego ze śœrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

O projekcie